Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE ALE SITE-ULUI WWW.SMARTERNEXT.COM

WWW.SMARTERNEXT.COM (denumit în continuare, site-ul”) este proprietatea SC TEHNIC MEDIA SRL.

Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul.

Accesul și utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condiţiile de mai jos.

Prin utilizarea în calitate de vizitator, înregistrarea în calitate de utilizator şi accesul la serviciile oferite se consideră că aţi citit, înţeles şi acceptat integral termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

 1. ACCES:

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obţinerea de informaţii şi accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obţine acces la site şi la serviciile şi informaţiile puse la dispoziţie prin intermediul acestuia trebuie să obţineţi acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveţi la dispoziţie tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer şi un modem sau alt echipament de acces. TEHNIC MEDIA nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Prin termenul, vizitator” al site-ului se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa site-ul. Prin termenul, utilizator” al site-ului se înţelege orice, vizitator” care se înregistrează ca şi, utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare.

 

 1. DREPTURI DE AUTOR, MARCA ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

Dreptul de autor pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de TEHNIC MEDIA sau de partenerii săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisă, a TEHNIC MEDIA.

Conţinutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea TEHNIC MEDIA sau a partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situaţiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al TEHNIC MEDIA, aceasta nu îşi asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de TEHNIC MEDIA şi îşi rezerva dreptul de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a oricărei acţiuni de acest tip.

TEHNIC MEDIA sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (, link” -uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. TEHNIC MEDIA nu garantează, nu este şi nu poate fi responsabilă în niciun fel de disponibilitatea acestora, de formă, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. TEHNIC MEDIA nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de/sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de TEHNIC MEDIA prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implica răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

TEHNIC MEDIA îşi rezerva dreptul de a împiedica prin orice mijloace şi de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului său securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita TEHNIC MEDIA sau pe partenerii săi, produsele, serviciile şi angajaţii acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenta instanţelor judecătoreşti, potrivit legii.

Utilizatorii/Vizitatorii nu vor modifica nicio parte din acest site în afară de ceea ce este necesar pentru utilizarea corespunzătoare a site-ului cu scopul în care a fost creat. Utilizatorii/vizitatorii care vor introduce/încarcă pe site conţinut au obligaţia să respecte strict formatul şi dimensiunile indicate pe site, în respectiva rubrica. Smarter Next include secţiuni care cuprind conţinut încărcat de utilizatori în format text, foto, audio sau video. Pentru materialele postate pe site, utilizatorii garantează că se afla în cel puţin una din următoarele ipostaze:

 • este autorul respectivelor materiale;
 • este titularul drepturilor de autor asupra respectivelor materiale;
 • are consimţământul titularului dreptului de autor pentru a poşta respectivele materiale pe site.

Postând materiale de orice natură pe site, utilizatorii acorda TEHNIC MEDIA cu titlul gratuit, irevocabil şi nelimitat în timp şi teritorial toate drepturile asupra materialului postat, inclusiv utilizarea, reproducerea, transformarea, distribuirea, radiodifuzarea, retransmiterea prin cablu, promovarea sau redistribuirea unor părţi din material în orice format media şi prin orice canale media, precum şi realizarea de opere derivate. Este interzisă încărcarea pe site de materiale cu conţinut ilegal (pornografie cu minori, instigare la violenţă, rasism şi discriminare etc), materiale obscene, defăimătoare, ameninţătoare, pornografice, de hărţuire sau materiale care să violeze vreo lege. De asemenea, este interzis să postaţi elemente care ar putea dăuna site-ului.

 

 1. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
 • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua TEHNIC MEDIA sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua TEHNIC MEDIA care nu sunt publice, fără autorizaţie explicită în scris din partea TEHNIC MEDIA;
 • încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua TEHNIC MEDIA prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mail-uri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mail-uri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese;

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. TEHNIC MEDIA va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

 

 1. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

TEHNIC MEDIA îşi rezerva dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţia vizitatorilor şi a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. TEHNIC MEDIA nu este răspunzătoare faţă de utilizatori, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului. TEHNIC MEDIA poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site şi nu au caracter retroactiv.

TEHNIC MEDIA îşi rezerva dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli şi restricţii în ceea ce priveşte conţinutul site-ului, în orice moment. TEHNIC MEDIA îşi rezerva dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment fără un anunţ prealabil.

Site-ul poate derula în orice moment campanii publicitare şi/sau promoţii în orice secţiune. Campaniile şi promoţiile derulate nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor site-ului. Spaţiile şi dimensiunea campaniilor publicitare şi promoţiilor nu necesită acordul vizitatorilor şi poate fi schimbat oricând fără a necesita anunţarea prealabilă. TEHNIC MEDIA nu îşi asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoţiile organizate în site.

 

 1. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi că sunteţi de acord cu următoarele:

– Utilizarea site-ului se face pe propria răspundere;

TEHNIC MEDIA se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.

TEHNIC MEDIA nu oferă nicio garanţie că:

 • informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
 • calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerinţele;
 • orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului. Niciun sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulata expres în termenii şi condiţiile de utilizare.

 

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII:

TEHNIC MEDIA nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţă, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă TEHNIC MEDIA a fost informată anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/de pe site;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat pe site de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa de corespondenţă OFICIUL POŞTAL 60 – CĂSUŢA POŞTALĂ 51, sector 3, Bucureşti sau la adresa de email [email protected].

Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale vizitatorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. TEHNIC MEDIA îşi rezerva dreptul de şterge de pe site acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare a site-ului sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

 

Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. TEHNIC MEDIA nu este şi nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său.

 

 1. CONFIDENŢIALITATE ŞI INFORMAŢII PERSONALE

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC TEHNIC MEDIA SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care, vizitatorii” şi/sau, utilizatorii” le furnizează despre ei. Scopurile colectării datelor este alcătuirea unei baze de date în scopul informării despre organizarea campaniilor promoţionale, acţiuni de reclamă, marketing şi publicitate, statistică şi servicii de comunicaţii electronice. Refuzul de a furniza datele duce la blocarea participării în cadrul concursurilor şi/sau la pierderea accesului la unele servicii ale site-ului.

 

Categoriile de date prelucrate de TEHNIC MEDIA sunt numele şi prenumele, sexul, dată şi locul naşterii, semnătura, telefon/fax, adresa (domiciliu/reşedinţa), formare profesională/diplome/studii, e-mail. CNP-ul este solicitat doar pentru eliberarea facturilor fiscale către persoane fizice. Câştigătorilor concursurilor organizate de TEHNIC MEDIA li se va solicita o copie a CI/BI în vederea verificării corectitudinii datelor furnizate la înscriere, astfel încât premiile să fie acordate câştigătorilor de drept; totodată datele conţinute în CI/BI sunt necesare în scopul reţinerii şi virării la bugetul de stat a impozitului aferent premiilor câştigate. Datele prelucrate vor fi stocate în baze de date computerizate.

Prin participarea la concursurile sau accesul la unele servicii ale site-urilor TEHNIC MEDIA, sunteţi de acord să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. Oferite de TEHNIC MEDIA, partenerii contractuali ai acesteia, furnizori de servicii şi bunuri.

După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispoziţie un cont pentru utilizarea serviciilor.

Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei asociate accesului la serviciile site-ului, condiţionate de logare.

Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul său. În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane, TEHNIC MEDIA nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de consecinţele care pot apărea.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa printr-un email la [email protected] sau cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de corespondenţă OFICIUL POŞTAL 60 – CĂSUŢA POŞTALĂ 51, sector 3, Bucureşti, în atenţia departamentului Marketing, TEHNIC MEDIA.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

TEHNIC MEDIA se obliga să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terţe părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreaţi în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.

TEHNIC MEDIA nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

TEHNIC MEDIA nu-şi asumă niciun fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Dacă utilizatorii site-ului trimit materiale nesolicitate, TEHNIC MEDIA îşi rezerva dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale şi lipsite de protecţia dreptului de autor. Astfel de materiale devin proprietatea TEHNIC MEDIA, libere de orice pretenţii emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către TEHNIC MEDIA, fără obligaţia de a acorda compensanţii pentru utilizarea lor.

Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvăluită în cazul în care, prin informaţiile postate, aceştia ar putea fi puşi în pericol.

Utilizatorii accepta să nu împrumute niciodată parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecţie şi pentru validitatea informaţiilor transmise. De asemenea, accepta să nu utilizeze niciodată parola altui membru pentru a poşta mesaje. Site-ul foloseşte „cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conţin niciun fel de date personale ale utilizatorului şi nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcţioneze parţial sau în totalitate.

Pe site pot fi prezente reclame şi/sau legături către păgâni ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul TEHNIC MEDIA şi orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

TEHNIC MEDIA îşi rezerva dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

 1. REGULI ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE LA FORUMUL SITE-ULUI

Utilizarea site-ului precum şi accesul şi logarea la forumul site-ului presupun implicit acceptarea de către utilizatori a următorilor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora:

– Este interzisă postarea materialelor abuzive, vulgare, scrise cu ura sau cu resentimente faţă de un alt membru al site-ului, care să conţină ameninţări sau să violeze intimitatea, viaţa privată a cuiva sau care încalcă legea;

– Este interzisă postarea materialelor pentru care utilizatorii nu deţin drepturile legale de autor (copyright) sau nu au încuviinţarea proprietarului pentru a utiliza materialul;

– Sunt interzise spam-ul, invazia de mesaje, reclamă, scrisorile în lanţ, schemele piramidale şi orice alte solicitări de acest tip;

– Sunt interzise mesajele cu caracter xenofob sau rasist, mesajele obscene şi orice linkuri către site-uri cu caracter pornografic;

– Mesajele postate nu sunt monitorizate în fiecare secundă şi, în consecinţă, site-ul nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lor;

– TEHNIC MEDIA nu oferă garanţii pentru lipsa de acurateţe, pentru mesajele incomplete, nefolositoare sau pentru orice informaţii prezentate pe site;

– Mesajele exprimă punctele de vedere ale autorului, nu punctele de vedere ale TEHNIC MEDIA;

– TEHNIC MEDIA îşi rezerva dreptul de a şterge conţinutul discutabil, într-un timp rezonabil, iar dacă se consideră necesar va fi interzis accesul utilizatorului respectiv, acesta fiind un proces manual, astfel încât nu va fi posibilă ştergerea sau modificarea mesajelor instantaneu;

– Identitatea utilizatorului, în cazul în care acesta aduce informaţii care l-ar putea pune cumva în pericol, va fi protejată;

– La înregistrare, utilizatorul are posibilitatea să îşi aleagă numele de utilizator (username). Cu acest cont de utilizare, participantul la forum accepta să nu împrumute niciodată parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecţie şi pentru validitatea informaţiilor transmise. De asemenea, accepta să nu utilizeze niciodată parola altui membru pentru a poşta mesaje sau pentru a naviga în acest forum;

– Utilizatorul trebuie să ia în considerare că, ori de câte ori postează un mesaj, adresa sa de IP este înregistrată pentru cazul în care se va interzice accesul la forumul site-ului (sau va fi contactat providerul de servicii Internet). Această măsură va fi luată numai în cazul constatării unei violări grave ale termenilor şi condiţiilor prezente;

– Administratorii site-ului îşi rezerva dreptul de a şterge orice mesaj şi de a interzice accesul la forumul site-ului oricărui utilizator care nu se supune acestor condiţii.

Avertisment: utilizatorul este singurul responsabil de conţinutul mesajelor şi îşi asumă eventualele daune, în cazul unor acţiuni legale împotriva celor publicate, cu excepţia mesajelor trimise direct moderatorului sau administratorului. Nu va fi implicată în niciun fel răspunderea acestui forum sau a oricărui site web cu legătura la acest forum.

POLITICI DE COOKIES

Smarter Next foloseşte cookie-uri proprii şi de la terţi pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecărui vizitator.

Cookie-uri sunt fişiere text plasate în computerul utilizatorului (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului) pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii îl folosesc. Informaţiile generate de cookie-ul cu privire la utilizarea de către dvs. a site-ului (inclusiv adresa dvs. IP), se vor folosi în scopul de a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului www.smarternext.com, întocmirea rapoartelor de cercetare ale site-ului pentru operatorii de site şi furnizarea de alte servicii legate de activitate şi de utilizarea internetului pe www.smarternext.ro.

Se pot transfera aceste informaţii unor terţe părţi, în cazul în care acest lucru este solicitat prin lege. Aveţi dreptul să refuzaţi utilizarea de cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare în browser-ul dvs., cu toate acestea, vă rugăm să reţineţi că, dacă realizaţi aceste setări este posibil să nu puteţi avea acces la funcţionalitatea deplină a site-ului www.smarternext.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale în modul şi în scopurile menţionate mai sus. www.smarternext.com foloseşte, de asemenea, companii terţe de publicitate pentru a furniza anunţuri atunci când vizitaţi site-ul nostru. Aceste companii pot utiliza informaţii (care nu includ numele, adresa, adresa de e-mail, sau numărul de telefon) despre vizitele dumneavoastră pe site-ul www.smarternext.ro şi pe alte site-uri pentru a furniza reclame pentru bunuri şi servicii de interes pentru dumneavoastră.

Anumite secțiuni de conținut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi/furnizori (ex: un fişier video, o imagine sau o reclamă). Aceste terţe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului nostru. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.