Revoluția industrială 4.0: invesiții de peste 900 de mld. dolari pe an, până în 2020

Companiile industriale din toate sectoarele la nivel global trec printr-o a patra revoluţie industrială, care ar putea fi numită „Industria 4.0”. Tranziţia către această nouă realitate industrial digitală este în plină desfăşurare peste tot în lume: aproximativ o treime dintre companii îşi evaluează deja nivelul digitalizării ca fiind unul ridicat, iar acest nivel este aşteptat să crească în medie de la 33% la 72% în următorii 5 ani.

Liderii companiilor industriale digitalizează activități esențiale în cadrul propriului lanț vertical al valorii și de asemenea în relația cu partenerii la nivel orizontal din lanțul de aprovizionare. În plus,își îmbunătățesc portofoliul de produse introducând funcționalități digitale și servicii de date inovatoare.

La nivel mondial, companiile intenționează să investească anual aproximativ 5% din venitul realizat din vânzările digitale în procesul de digitalizare. Pe baza sondajelor realizate în rândul sectoarelor industriale, 5% din venitul realizat din vânzările digitale corespunde cu o investiție totală de 907 miliarde de dolari. Investițiile se vor axa în principal pe dezvoltarea de tehnologii digitale precum senzori sau dispozitive de conectare, software și aplicații precum sisteme de prelucrare. Mai mult decât atât, companiile investesc în formarea angajaților și în implementarea schimbării organizaționale necesare. Mai mult de jumătate dintre aceste companii (55%) consider că își vor amortiza aceste cheltuieli în decursul a doi ani. Acestea sunt rezultatele studiului global PwC Industry 4.0: Building the digital enterprise în cadrul căruia au fost chestionate peste 2.000 de companii din nouă sectoare industriale din 26 de țări.

Pe parcursul acestei tranziții, managerii companiilor analizate estimează o reducere a costurilor în medie de 3,6% pe an și venituri suplimentare anuale în medie de 2,9%. În termeni absoluți, acest fapt corespunde cu o reducere a costurilor în valoare de 421 de miliarde de dolari și cu o creștere concomitentă a veniturilor de 493 de miliarde de dolari

Companiile se așteaptă ca digitalizarea să aducă beneficii uriașe, și în consecință investesc sume mari în acest proces. Studiul nostru arată că această tranziție are loc în egală măsură în toate țările anali­zate, nu numai în cele industrializate. Dacă cel puțin jumătate dintre așteptările legate de Industria 4.0 se concretizează, acest lucru va schimba în mod funda­mental mediul concurențial în următorii cinci ani”, a declarat Mircea Bozga, Partener, Servicii de Audit, PwC România.

La sfârșitul acestui proces de transformare, com­paniile industriale de succes vor deveni cu adevărat întreprinderi digitale, având produse fizice la bază, completate de interfețe digitale și servicii de date ino­vatoare. Aceste întreprinderi digitale vor colabora cu clienții și furnizorii în ecosisteme industriale digitale.

Analiza datelor este motorul Industriei 4.0

Peste 80% dintre companii se așteaptă ca metodele de analiză a datelor să aibă o influență semnificativă asupra proceselor de luare a deciziilor în decursul următorilor cinci ani. ,,Analizarea datelor în mod profesional oferă o perspectivă valoroasă asupra modului în care sunt utilizate produsele și face posibilă relația pe termen lung cu clienții. Instrumentele de analiză a datelor permit dezvoltarea produselor și totodată le permit companiilor să-și extindă serviciile și să-și alinieze și mai bine ofertele cu nevoile clienților”, a adăugat Mircea Bozga.

Lipsa expertizei: o barieră în calea Industriei 4.0

Problemele identificate de companiile analizate în implementarea Industriei 4.0 sunt mai degrabă cele ce țin de lipsa unei culturi, viziuni sau formări interne în domeniul digital, precum și lipsa specialiștilor, decât cele legate de achiziționarea tehnologiei necesare. De exemplu, aproximativ 40% dintre companiile participante la sondaj se bazează pe expertiza angajați-lor de analiză a datelor, dar nu au departamente dedicate pentru aceste sar­cini. ,,Dezvoltarea unei expertize sănătoase în analiza datelor și digitalizare în cadrul propriei companii este o decizie înțeleaptă. Experții individuali care colectează și evaluează datele nu sunt suficienți pentru implementarea cu succes a strategiilor asociate Industriei 4.0. Pentru a le putea folosi ca bază în procesul de luare a deciziilor, companiile au nevoie de baze de date, algoritmi și recomandări care pot fi implementate, pregătite în mod profesionist”, pre­cizează Mircea Bozga.

Studiul subliniază încă o precondiție necesară în vederea unei digitalizări de succes în domeniul securității datelor. „Ecosistemele digitale pot funcționa numai dacă toți participanții pot avea încredere că datele lor nu vor ajunge pe mâini nepotrivite. Acest lucru necesită eforturi considerabile din partea companiilor, investiții substanțiale în securitatea sistemelor și standarde clare de protecție a datelor” adaugă Mircea Bozga.

Digitalizarea are un impact atât la nivel orizontal cât și vertical asupra lanțului valoric. Acest fapt presupune că, pe de o parte, companiile trebuie să-și integreze și să-și digitalizeze mai bine fluxul vertical de date, de la dezvoltarea produselor și achiziții până la prelucrare și logistica transporturilor. Iar pe de altă parte, presupune o colaborare orizontală cu furnizori cheie, clienți și alți parteneri din lanțul valoric, de exemplu utilizând soluții de identificare și monitorizare a produselor. Pentru companii aceste aspecte implică crearea unor soluții digitale complexe. În plus, companiile dezvoltă noi produse și servicii având caracteristici digitale, care acoperă întregul ciclu de viață al produsului și prin urmare facilitează un contact mai apropiat cu consumatorii finali. Companiile investesc de asemenea în servicii digitale și creează soluții complete adaptate ecosistemului clienților lor, de cele mai multe ori în colabo­rare cu partenerii din lanțul valoric.

Obiectivele digitalizării variază de la ţară la ţară

Deși la nivel mondial companiile avansează în procesul de implementare a Industriei 4.0, studiul dezvăluie anumite caracteristici regionale la nivelul obiectivelor: companiile din Japonia și Germania implementează digitalizarea în primul rând pentru a-și spori eficiența și calitatea produselor. În SUA tendința este de a dezvolta noi modele de afaceri cu ajutorul ofertelor și serviciilor digitale și să asigure aceste produse și servicii în manieră digitală cât mai rapid posibil. Companiile din industria prelucrătoare din China se concentrează pe metode de a face față competitorilor internaționali prin reducerea costurilor. ,,Studiul nostru arată că nivelul integrării digitale va fi în linii mari comparabil între regiuni în următorii cinci ani, în frunte cu țări precum Japonia, Germania și SUA. Nu ne așteptăm ca Industria 4.0 să divizeze regiuni, ci să creeze o legătură puternică între companii și țări, prin urmare chiar să pro­moveze globalizarea’’, conchide Mircea Bozga.

Despre studiu:

Studiul se bazează pe cercetarea derulată în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2016, implicând peste 2.000 de directori executivi din companii de produse industriale din 26 de țări. Majoritatea participanților au fost Directori de digitalizare și alți directori executivi cu responsabilități la înalt nivel în companiile lor în ceea ce privește strategia și activitățile din adrul proiectului Industria 4.0. Rezultatele au fost ponderate în raport cu PIB-ul pe țară pentru a asigura o perspectivă echilibrată asupra rezultatelor globale.Pentru mai multe informații și pentru vizualizarea întregului raport, accesați:

Definirea Industriei 4.0 – cea de-a patra revoluție industrială

Industria 4.0 se axează pe digitalizarea de la un capăt la altul a tuturor activelor fizice și proceselor precum și integrarea în ecosisteme digitale împreună cu partenerii din lanțul valoric. Managementul și analiza datelor (Data&Analytics) reprezintă o capacitate de bază pentru Industria 4.0. Aplicațiile Industriei 4.0 sunt facilitate de tehnologii specifice.

Source: T&T- Tehnică și Tehnologie

Photo/video source: T&T - Tehnică și Tehnologie

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Smarter Next