ABB deschide primul Centru de Robotică în România

Noul Centru de Instruire ABB deschis în cadrul Universităţii “Politehnica” din Bucureşti devine Centrul Naţional ABB de Instruire Directă şi Asistată în Robotică

Pe 12 decembrie, ABB a inaugurat centrul de instruire în robotică înfiinţat recent prin parteneriat public privat cu Universitatea Politehnică din Bucureşti, în cadrul Facultăţii de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Departamentul Maşini şi Sisteme de Producţie (MSP), Specializarea Robotică. Centrul de instruire complet echipat va fi utilizat atât de către clienţii şi partenerii ABB, cât şi de către studenţii universităţii.

Noul Centru de Instruire va permite viitorilor ingineri să beneficieze de instruire avansată în domeniul sistemelor de producţie robotizate şi în cel al automatizărilor industriale. ABB a pregătit module specifice de curs în colaborare cu profesorii universităţii care sunt deja integrate în planul de învăţământ al studenţilor. Modulele de training constau într-un studiu amănunţit al roboţilor ABB şi al sistemelor complementare asociate acestora din toate punctele de vedere (mecanic, electric, programare şi comandǎ).

,,Considerăm această iniţiativă ca fiind un pas important şi un sprijin extraordinar atât pentru studenţi cât şi pentru clienţii ABB care vor beneficia de instruire în acest nou Centru. Aceştia, nu numai că vor avea posibilitatea de a vedea soluţii de robotizare ABB cu aplicabilitate directă, dar vor putea fi la curent cu cele mai recente inovaţii ABB în domeniu, într-un mod direct şi pragmatic“, a declarat Tomasz Wolanowski, Country Managing Director al ABB în Romania.

,,Înfiinţarea Centrului Naţional ABB de Instruire Directă şi Asistată în Robotică în facultatea UPB, IMST, Departamentul MSP reprezintă pentru Specializarea de Robotică pilonul principal de sprijin în parteneriatul cu mediul industrial specific dezvoltatorilor, integratorilor şi utilizatorilor de soluţii de fabricaţie robotizată. Datorită investiţiei ABB Romania la nivelul de dotǎri aferente noului Centru, studenţii specializǎrii Roboticǎ şi partenerii ABB au acum la dispoziţie un laborator cu soluţii de ultimǎ generaţie, operaţionale la scarǎ industrialǎ realǎ “ a declarat prof. dr. ing. Adrian Nicolescu, Coordonatorul programelor de studii de licenţǎ si master in Roboticǎ, Prodecan al Facultǎţii IMSTsi responsabil cu domeniul de Cercetare.

Centrul de instruire ABB este acum echipat cu roboţi şi cu o gamă largă de echipamente industriale complementare cu care roboţii interacţionează în mod direct şi anume: echipamente video cu camere de vedere artificială 3D, dispozitive de urmărire dinamică a conveioarelor cu module speciale de control al traductoarelor de pozitie, senzori inductivi, sisteme de oprire pe flux a circulatiei paletelor port-piese şi indexare a paletelor, componente pentru automatizǎri pneumatice, (cilindri, distribuitoare etc.), efectori pentru prinderea mecanică a pieselor montate pe flanşele roboţilor, protecţii perimetrale, standuri de piese şi accesorii, ecran de dimensiuni mari pentru proiecţii specializate, toate pregatite pentru a dezvolta aplicaţii la scarǎ industrialǎ realǎ. Toate miscările şi interacţiunile roboţilor sunt monitorizate, componentele comunicând intre ele prin protocoale industriale, cum ar fi Profibus, Profinet, cât şi prin intermediul automatelor programabile de înaltă performanţă, a blocurilor de Intrǎri /Ieşiri şi a interfeţelor operator HMI.

Echipamentele ABB integrate în cadrul Centrului de Instruire constau în doi roboţi cu arhitecturǎ generalǎ de tip braţ articulat, unul IRB 120 şi respectiv unul IRB 140 precum şi robotul colaborativ YuMi. În cadrul Centrului sunt puse la dispoziţia celor interesati atât controlerele din generaţia IRC5 în varianta normală cât şi în variantǎ compactă. Mai mult, în activitǎţile de instruire vor fi utilizate licenţele pentru software-ul ABB Robot Studio, ce permit derularea activitǎţilor educaţionale / de training atât on-line cât şi off-line.

Centrul ABB pune de asemenea la dispoziţia utilizatorilor pachetul software ABB Automation Builder, permiţând viitorilor specialişti să combine invăţarea teoretică cu cea practică, să configureze, programeze şi să rezolve diferite  situaţii de lucru specifice automatizării industriale cu PLC AC 500, în deplină siguranţă. Protectia sistemelor este asigurată cu componente Jakob Safety.

Conveioarele sunt comandate şi acţionate cu ajutorul motoarelor trifazate ABB şi al convertizoarelor de frecvenţǎ ACS 380, cu parametrizare şi monitorizare facilă. Aceste componente se pot găsi de obicei integrate în echipamentele de transport, mixere, extrudoare, macarale, maşini de imprimat, lifturi etc. ABB a dotat complementar Centrul şi cu trei standuri demonstrative dedicate instruirii pentru utilizarea sistemelor de acţionare electricǎ ce integreazǎ convertizoare de frecvenţǎ.

ABB România va utiliza acest centru de instruire pentru proiecte viitoare şi pentru experimentarea de noi aplicaţii, precum şi pentru diverse demonstraţii dedicate clienţilor companiei. În toate aceste proiecte Departamentul MSP din cadrul Facultăţii de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice va fi partenerul ABB pentru elaborarea de noi teme, proiecte şi soluţii.

ABB are o bază instalată de peste 300,000 roboţi în întreaga lume şi de peste 900 roboţi industriali numai în România. ABB este lider de piaţă în România în domeniul robotizării, principalele aplicaţii industriale robotizate incluzând sudare, vopsire, împachetare, paletizare şi diferite operaţii de manipulare. ABB oferă de asemenea mentenanţă preventivă pentru soluţiile implementate în România. Cu YuMi, ABB depăşeşte din nou limitele automatizării prin extinderea fundamentală a tipurilor de procese industriale ce pot fi automatizate cu roboţi.

Source: T&T

Photo/video source: T&T

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *