Europa digitală, 2021-2027

UE sprijină digitalizarea economiilor și a societăților sale prin instituirea unui nou program de finanțare, Europa digitală, pentru perioada 2021-2027. Comitetul Reprezentanților Permanenți din cadrul Consiliului a confirmat interpretarea comună la care au ajuns Președinția română și Parlamentul European cu privire la această propunere, care urmărește să promoveze implementarea și adoptarea la scară largă a unor tehnologii digitale esențiale, precum aplicațiile bazate pe inteligența artificială și instrumentele de ultimă generație din domeniul securității cibernetice.

Interpretarea comună nu include aspectele bugetare și nici pe cele orizontale, acestea fiind discutate în prezent în cadrul negocierilor privind următorul cadru financiar multianual (CFM) al UE pentru perioada 2021-2027.

Europa digitală va ajuta întreprinderile europene, în special pe cele mai mici, să beneficieze de vastele oportunități oferite de transformarea digitală, să se extindă și să capete un avantaj competitiv. În același timp, programul va avea un impact semnificativ asupra reducerii decalajului digital, astfel încât să se asigure că toată lumea are competențele și cunoștințele necesare pentru a participa pe deplin la societatea digitalizată. De asemenea, programul va promova un nivel mai ridicat de profesionalism, ținând cont de echilibrul de gen, în special în ceea ce privește calculul de înaltă performanță, cloud computingul, analiza volumelor mari de date, precum și securitatea cibernetică, declară Alexandru Petrescu, Ministrul comunicațiilor și societății informaționale din România, Președintele Consiliului.

Cinci domenii cruciale

Programul Europa digitală va asigura finanțare pentru proiecte din cinci domenii cruciale: supercalculul, inteligența artificială, securitatea cibernetică, competențele digitale avansate, precum și asigurarea unei utilizări pe scară largă a tehnologiilor digitale la toate nivelurile economiei și societății.

Finanțarea proiectelor menite să consolideze calculul de înaltă performanță va fi benefică pentru domenii precum serviciile medicale, protecția mediului și securitatea. Sprijinul pentru răspândirea utilizării inteligenței artificiale va include, de exemplu, asigurarea unui acces îmbunătățit la infrastructura de testare a inteligenței artificiale.

Programul va susține organizarea de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale avansate pentru forța de muncă și pentru studenți, precum și pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru administrațiile publice. Asigurarea finanțării va face posibilă garantarea unui acces simplu, fiabil și fără sincope la serviciile publice digitale, spre exemplu prin extinderea interoperabilității serviciilor publice la nivelul întregii UE.

Europa digitală

O rețea de centre europene de inovare digitală va asigura acces la cunoștințe tehnologice specializate pentru întreprinderi – în special pentru IMM-uri – și pentru administrațiile publice. Aceste centre vor reprezenta o răscruce la care se vor întâlni, pe de o parte, industria, întreprinderile și administrațiile aflate în căutarea unor noi soluții tehnologice și, pe de altă parte, companiile care pot oferi soluții gata de introdus pe piață. Fiind răspândite pe o suprafață geografică largă în Europa, centrele vor juca un rol esențial în punerea în aplicare a programului.

Interconectarea Europei

Europa digitală va veni să completeze o serie de alte programe care sprijină transformarea digitală, precum Orizont Europa și aspectele digitale aferente Mecanismului pentru interconectarea Europei.

Etapele următoare

Consiliul se așteaptă ca negocierile cu următorul Parlament European să înceapă cât de curând posibil, în scopul finalizării acestora pe baza progreselor înregistrate și consemnate în interpretarea comună. Negocierile vor trebui să țină cont totodată de acordul general cu privire la cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027.

Source: europa.eu

Photo/video source: europa.eu

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *