Mașinile fără șofer au devenit simbolul IoT. Aşa va rămâne mult timp

Conceptul care reprezintă cel mai bine “Internet of Things” nu este termostatul inteligent sau fitness tracker-ul (deși oricare dintre acestea ar putea constitui un bun exemplu), ci este mașina fără șofer. Fiind unul dintre puținele vehicule autonome diferite, mașinile care se conduc singure nu sunt soluția pentru problemele transportului la nivel global, dar fac parte dintr-un nou set de concepte precum trenuri de mare viteză, autobuze ghidate, tramvaie modernizate. Acestea sunt părți importante din noul ecosistem al transportului, probabil și cel autonom.

S-a vorbit despre munca lui Henry Ford la începutul secolului 20, dar, cu toată sinceritatea, influențele lui au fost simțite mai mult în industria manufacturării în general, datorită popularizării liniei de asamblare decât în industria auto. Pentru a urmări evoluția mașinilor, trebuie să mergem înapoi încă aproape 150 de ani până la studiile lui Nicolas Joseph Cugnot, un inventator francez. El a creat primele automobile cu aburi capabile sa transporte oameni . După câțiva ani, François Isaac de Rivaz, compatriotul sau galic, a inventat un vehicul cu motor cu combustie internă, pe bază de hidrogen.

Dar, precum multe invenții majore pentru era lor, protagoniștii au fost pe rând, atât vizionari cât și ciudați. La fel ca și cercetările lor, pe cat de revoluționare au fost, au trecut decenii pâna sa fie înțelese. Asa sunt mașinile fără șofer de astăzi.

Ieri, mașinile erau o extensie a sinelui, oferind autonomie conducătorului și nu mașinii; sa meargă oriunde vor, oricând vor. Mașina era o parte din noi. Eliminarea factorului uman din mașina este văzută de unii ca o eliminare a personalității, încă un exemplu de pierdere a controlului asupra destinului. Așadar, mașina fără șofer a devenit unul dintre totemurile IoT, chiar dacă motivele inițiale nu au fost unele pozitive. Totodată, ceea ce a fost odată emblema unei societăți progresive, cu o economie ascendenta, este acum cunoscut ca dăunător, scump și este o pierdere de timp și de resurse.

“Internet of Things” este schimbarea de care mediul auto are nevoie. În timp ce staruri ale domeniului, precum Elon Musk, păstrează conceptul în zona media cu idei surprinzătoare despre colonizarea planetei Marte,  va fi o combinație a traficului infernal, necesitățile mediului și munca unei industrii care câștigă aprobarea publică pe care o merită la scara înaltă. Presa s-a agățat de accidentele mașinilor fără șofer sau cu pilot automat. De fapt, întrebarea pe care ar trebui sa o pună este: pana la momentul în care un vehicul inteligent a făcut un accident, câte mașini neinteligente au făcut accident din cauza erorii umane? Se va ajunge într-un punct în care evidentele faptului ca mașinile inteligente ar trebui sa le înlocuiască pe cele normale vor fi atât de copleșitoare încât se va cimenta statutul iconic al mașinii, drept emblema a tot ceea ce înseamnă progres pentru “Internet of Things”.

(c) Google Waymo / BBC

http://www.iottechexpo.com/2016/12/iot/driverless-car-symbol-iot-smart-cities-transport/

Source: IOT Tech Expo

Photo/video source: IOT Tech Expo

The driverless car has become the symbol of the IoT – and it’s going to stay that way

The concept that best symbolises the Internet of Things isn’t the fitness tracker or the smart thermostat (although both of these important developments could make a good case), it’s the driverless car. As one of a few different autonomous vehicles the car by itself is not the solution to our global transport problems, but part of a network of new ideas. Mass transit concepts such as high speed rail, guided buses, modernised trams, these are all valuable parts of this new transport ecosystem – and potentially autonomous too.

“Yesterday, cars were extensions of the self, offering the owner and not the vehicle the autonomy; the ability to transport themselves anywhere they want, whenever they want. Your car was part of who you were. Removing the person from the car is seen by some as a removal of agency and personality, another example of loss of control of destiny.”

We’ve referenced Henry Ford’s work in the early 20th century before, but in all honesty his impact and influence were probably felt more in the manufacturing industry as a whole, thanks to the popularisation of the assembly line, than just in automotive. To trace the evolution of the car you need to go back almost another 150 years to the work of Nicolas-Joseph Cugnot, a French inventor. His steam-powered automobile was the first of its kind to be capable of human transportation and a handful of years after that, his Gallic compatriot Francois Isaac de Rivaz invented a vehicle with an internal combustion engine that was, in a stroke of renewable energy prescience, hydrogen powered. But like many era-defining inventions, their protagonists were by turns thought of as both visionaries and outliers. And their work, as game changing as it was, took decades to catch on if at all. So it is with today’s driverless car.

Yesterday, cars were extensions of the self, offering the owner and not the vehicle the autonomy; the ability to transport themselves anywhere they want, whenever they want. Your car was part of who you were. Removing the person from the car is seen by some as a removal of agency and personality, another example of loss of control of destiny. So the driverless car has become one of the totems of the IoT, even if the reasons for it doing so weren’t from positive origins. But also, what was once emblematic of a progressive society with a growing economy, is now known to be environmentally dangerous, cumbersome, expensive, and a drain on personal time and resources.

The Internet of Things is the sea change that automotive wants, and while stars of the scene like Elon Musk keep the concept in the news with flashy ideas about colonising Mars and the like, it’s going to be a combination of untenable traffic levels, necessary environmental prioritisation and the hard work of an industry that earns the widespread public acceptance it deserves. The press may have jumped on driverless and autopilot car crashes, when the question that should be asked is: in the time it took for one autonomous vehicle to crash, how many accidents per 1000 cars have happened through human error? It will get to a point where the evidence in favour is too overwhelming and driverless cars will move amongst us, cementing the car’s iconic status as emblem of all that is progressive about the Internet of Things.

(c) Google Waymo / BBC

http://www.iottechexpo.com/2016/12/iot/driverless-car-symbol-iot-smart-cities-transport/

Source: IOT Tech Expo

Photo/video source: IOT Tech Expo

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *